Aangesloten scholen

De krachten achter
Brainport Scholen

School

Huygens Lyceum

Huygens Lyceum

Het Huygens Lyceum is een school met ongeveer 1130 leerlingen.  We bieden onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. We hebben veel aandacht voor excellentie en bieden maatwerk voor leerlingen. 

Internationalisering en co-creatie met High Tech bedrijven in de regio spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Wij bieden versterkt talenonderwijs met Cambridge, Goethe en Delf. Wij willen leerlingen volledig toerusten op de uitdagingen die de hedendaagse maatschappij hen biedt. Zelf verantwoording nemen voor het ontdekken en ontwikkelen van je talenten is dan ook een belangrijke doelstelling van het Huygens Leren.

 

School

Van Maerlantlyceum

Van Maerlantlyceum

Het Van Maerlantlyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium waar de mens en zijn verbinding met anderen centraal staat. Op onze school wordt samengeleefd en samen geleerd, met respect voor diversiteit en de eigenheid van leerlingen. Iedereen kan zichzelf zijn op het Van Maerlantlyceum. 

Het Van Maerlantlyceum is tevens een school die zich duidelijk profileert op het gebied van technologie, ondernemerschap en creativiteit. Onze Brainportactiviteiten zijn dan ook gericht op de relatie tussen activiteiten op school en de Brainportregio waar de school deel van uitmaakt. Tijdens diverse leerateliers houden leerlingen zich onder andere bezig met debatteren, acteren, bewegen, musiceren, vormgeven, ontwerpen en het deelnemen aan Olympiades. 
Doel van dit alles is de vorming van een leerling die, naast inhoudelijke kennis en vaardigheden, beschikt over een reflectieve en kritische houding met betrekking tot onze snel veranderende maatschappij. Een leerling die zowel binnen als buiten de klas sociaal is en die problemen op een onderzoekende en creatieve wijze tegemoet treedt. Kortom: een leerling die met beide benen stevig en sociaal in de maatschappij staat. 

 

 

School

Lorentz Casimir Lyceum

Lorentz Casimir Lyceum

Wij zijn een school in groene parkachtige omgeving voor havo, atheneum en gymnasium.

Onze leerlingen worden uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen. Het ambitieuze programma bereidt ze optimaal en allround voor op leven, studeren en werken in de toekomst. Veiligheid en respect zijn kenmerkend voor onze school, evenals de ouderparticipatie.

Zowel binnen als buiten het curriculum hebben we een divers en vernieuwend onderwijsprogramma: Quest, Design, BrainSport, Cambridge PRE en PRO, Delf, debatclub, pws-projecten, Business Class, Science Quest, buitenlandse reizen en nog veel meer. Leerlingen ontwikkelen volop 21e eeuwse vaardigheden, onderzoeken, ontwerpen, ontdekken. De school is een echte ontmoetingsplaats en een experiencecenter!

School

Jan van Brabant College

Jan van Brabant College

Wij zijn een school in het hart van Helmond met mavo, havo en vwo waarbij we de opleidingen ook in tweetalige vorm aanbieden.

Het Jan van Brabant College daagt je uit om het beste uit jezelf te halen. We werken veel samen met onze omgeving om leerlingen kennis te laten maken met wat de regio te bieden heeft. Dit doen we in de lessen maar ook daarbuiten via projecten en excursies.

School

Sint-Joriscollege

Sint-Joriscollege

Het SJC heeft de afdelingen mavo, havo en vwo.

Profileringen zijn sport (onderwijsprogramma voor topsporters en sportklas), kunst, exact-plus en econasium. We streven naar een warme, gezonde, inspirerende en uitdagende leeromgeving.

Wij werken toe naar gepersonaliseerd, betekenisvol en intellectueel, sociaal en fysiek actief leren. Het onderwijsprogramma voor topsporters is al gericht op individuele leerlijnen en we onderzoeken passende vormen voor alle leerlingen. Verder lopen diverse onderwijspilots met actieve werkvormen, inzet van ICT, samenwerking met externe organisaties, formatief toetsen en ‘mobiel’ meubilair.

School

Pius X-College

Pius X-College

Het Pius X-College is een brede streekschool met alle richtingen van voortgezet onderwijs op één locatie.

De leerlingen wordt ruimte geboden om hun talenten te ontplooien. Daarvoor ontwikkelt de school heel veel activiteiten op diverse terreinen.

Uiteenlopende onderwijsactiviteiten als TUE, Theorie Uit Experimenten. First Tech Challenge, het modeproject als integraal project van Frans en beeldende vorming, het project Dementie in samenwerking met de gemeente Bladel. Voor de excellente leerlingen biedt de school de mogelijkheid om deel te nemen aan externe evenementen. Internationalisering kent een lange historie aan het Pius X-College. Een opvallend project is Pius X TV.

School

Eckartcollege

Eckartcollege

Het Eckartcollege is een school voor mavo, havo en vwo.

Als enige school in de regio is het Eckart een erkend Technasium. Voor de mavo is er het uitdagende Bèta Challenge onderwijs. Voor havo-leerlingen is er een speciaal programma, getiteld Havisten Competent. Voor onze hoogbegaafde leerlingen is er onderwijs op maat. Er is veel aandacht voor cultuur, media en vormgeving. Alle afdelingen van de school kregen van het ministerie het predicaat ‘Excellent’. De slogan van de school is: je wordt groot op het Eckart. En dat proberen we dagelijks waar te maken!

Het Eckart College richt zich al jaren op vaardigheden als onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van competenties en talentmeting. Het Eckart heeft uitstekende relaties met het bedrijfsleven in de regio en in een intensieve samenwerking tussen school en bedrijfsleven wordt het onderwijs op een moderne manier vormgegeven.

School

Varendonck College

Varendonck College

Door ons brede onderwijsaanbod bieden wij leerlingen een betekenisvolle en interessante voorbereiding op hun leven in de maatschappij. Na het Varendonck hebben leerlingen een koffer vol bagage, waarvan slechts één A4 het diploma is.

De samenwerking met (basis)scholen in de directe omgeving in actuele projecten, de Europese en internationale oriëntatie van het tweetalige onderwijs, het onderzoeken en ontwerpen binnen het Technasium en het reflecteren op eigen talenten en valkuilen tijdens loopbaanoriëntatie vormen waardevolle onderdelen van ons Brainportonderwijs. Ons doel is om deze elementen steeds vaker te verenigen in onderwijsactiviteiten, in samenwerking met de toekomstige werkgevers van de leerlingen.

School

Strabrecht College

Strabrecht College

Het Strabrecht College biedt 4 opleidingen aan: gymnasium, atheneum, havo en mavo. In 2020 wordt een nieuw schoolgebouw met een hoge duurzaamheidsambitie in gebruik genomen. De leerling kiest zijn doelen, neemt zijn eigenaarschap en vertaalt dat naar keuzes om zijn doelen te bereiken. Maatwerk voor leerlingen is erg belangrijk (versnellen betere leerlingen, gepersonaliseerd leren, persoonlijke leerroutes met vakken op verschillende niveaus). Naast aandacht voor leerlingen van alle niveaus, is er ook veel aandacht voor het bieden van extra klassen aan excellente vwo leerlingen.

We werken intensief samen met bedrijven in de regio. We leren onze leerlingen een onderzoekende en ondernemende houding aan. Aandacht voor internationalisering door samenwerking met een 20-tal landen. Verzwaard taalonderwijs: Cambridge Engels, Goethe Duits en Delf Frans. Profielwerkstukken vnl. gebaseerd op externe opdrachten. Gastlessen en excursies. Experimentele vakken zoals vakken ‘Brainport en Techniek’, en ‘Brainport en Wetenschap’.

School

Dr.-Knippenbergcollege

Dr.-Knippenbergcollege

Het Dr.-Knippenbergcollege is een brede scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo. De school profileert zich op de talentgebieden technologie, vorm en media en sport.

Het Dr.-Knippenbergcollege zet in op digitalisering en 3o-leren. Er zijn vakoverstijgende vakken en activiteiten met een relatie naar het regionale bedrijfsleven, de internationale omgeving en het vervolgonderwijs. Dit zien we onder meer terug in het Technasium, Wetenschapsoriëntatie, Natuur Leven en Technologie, Bewegen Sport en Maatschappij en Vorm&Media.

School

Heerbeeck College

Heerbeeck College

Een innovatieve Brainportschool met Beta Challenge, International College waarin leerlingen onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren.

Wij hebben een cultuur waarin ondernemen, onderzoeken en ontwerpen centraal staan in betekenisvol onderwijs. Vakken zoals Art and Design, Science, Global Perspectives doen dit in het curriculum. Ook de activiteitenweken zetten leerlingen steeds aan om casussen te onderzoeken, op te lossen en te presenteren.

School

Frits Philips lyceum

Frits Philips lyceum

Frits Philips lyceum-mavo is met ca 1600 leerlingen middelgroot van omvang. Talentontwikkeling en Persoonlijke aandacht zijn belangrijke pijlers van de school. Hoge kwaliteit van onderwijs staat voorop waarbij we ook aandacht geven aan de levensbeschouwelijke en ethische ontwikkeling van de leerlingen.

Frits Philips lyceum-mavo is een school die doordrongen is van internationalisering zowel binnen als buiten het curriculum. De school biedt versterkt talenonderwijs in alle moderne vreemde talen, onderhoudt contacten en werkt samen met (buitenlandse) partnerscholen. Europese en internationale oriëntatie (EIO) wordt geïntegreerd in het curriculum en leerlingen krijgen volop de kans om deel te nemen aan uitwisselingsprogramma’s en educatieve reizen. Door de focus op talentontwikkeling in combinatie met internationalisering en verdieping in de nieuwe technologische mogelijkheden (JetNet, Bèta excellent) zorgen we voor een goede voorbereiding van onze leerlingen op de verwachtingen van bedrijven en organisaties in onze Brainportregio en ver daarbuiten.

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek