Aangesloten scholen

De krachten achter
Brainport Scholen

QLIQ BS De Vendelier

QLIQ BS De Vendelier

De Vendelier is een kindcentrum in ontwikkeling waarbij sprake is van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar, waarin opvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten. Leerlingen worden in een verbonden sociale sfeer optimaal voorbereid op de veranderende toekomst door aandacht voor persoonsvorming en brede talentontwikkeling. Binnen het onderwijs op de Vendelier hebben leerlingen en leerkrachten een eigen inbreng in de vormgeving van het aanbod. Leerkrachten hebben een coachende rol en geven afgestemde instructies. De driehoek ouders-kind-school vormt een cruciale basis in de gedeelde verantwoordelijkheid over de ontwikkelingvan een kind. Het team van de Vendelier is een lerend en inspirerend team, initiatiefrijk, zelfstandig en samenwerkend aan kwaliteit, met een gedeelde verantwoordelijkheid richting leerlingen.

Schutsboom 67

5706 KH Helmond

Noord – Brabant

 

Tel:0492-520434

E-Mail:info@devendelier.nl

Website:https://devendelier.nl/

PRODAS BS Aventurijn

PRODAS BS Aventurijn

Een samenwerkingsschool met twee afdelingen. 

De Willibrordusschool voor basisonderwijs

De Leo-afdeling voor fulltime onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. 

Begin schooljaar 2019-2020 is de Leo afdeling van basisschool d’n Heiakker verhuisd naar het gebouw van de Willibrordusschool omdat het gebouw daar beter geschikt was om het concept van het Leo-onderwijs tot zijn recht te laten komen. Hiermee werd de Leo-afdeling een zelfstandige nevenvestiging, los van bs d’n Heiakker.

Meteen vanaf het begin is door beide teams de wens uitgesproken om samen op te trekken. 

Dat werd tot uiting gebracht door het formuleren van een gezamenlijke opdracht en een nieuwe naam voor ons schoolgebouw. 

DE AVENTURIJN. 

In de Aventurijn werken en leren De Willibrordusschool en de Leo-afdeling samen. Ze zijn duidelijk herkenbaar! Levensvatbaar! Toekomstbestendig! Ze zijn ieder met behoud van hun eigen profiel en opdracht actief op zoek naar verbinding met elkaar!   

Brainport is daarbij een belangrijke verbindende factor. 

Romboutsstraat 2

5751 BW Deurne

info.aventurijndeurne@prodas.nl

 

0493-312660

PRODAS BS Antonius

PRODAS BS Antonius

BBS. Antonius is een brede basisschool en is samen met kinderopvangorganisatie Korein gevestigd in een nieuw, modern, goed toegerust en centraal gelegen gebouw ‘het Hart van Heuze’. 

Deze multifunctionele accommodatie is gesitueerd in een landelijke omgeving met veel ruimte.

Op reis in een grotere wereld

Onze brede school is, als een onderdeel van het kloppend Hart van Heuze, een baken in de gemeenschap. Kindgericht handelen, veiligheid, betrokkenheid  en vertrouwen staan centraal. In de onderwijskundige dienstverlening zijn we op eigen wijze eigentijds en kritisch. Graag nodigen wij je uit tot het vormen van een breder beeld van onze organisatie door het bestuderen van deze site, het bezoeken van onze facebookpagina of maak eens een afspraak!!

Heikamperweg 1

5725 AZ Asten-Heusden

bbs.antonius@prodas.nl

 

0493-692039

SKPO BS Wethouder van Eupen

SKPO BS Wethouder van Eupen

Visie op kind en onderwijs. Wij verzorgen ons onderwijs in leerstofjaarklassen. Onder (bege-)leiding van de leerkracht leren de leerlingen geleidelijk zelfstandig(-er) leren. Dat doen ze door middel van zelfstandig werken, gebruik van ICT en coöperatief leren (van en met elkaar leren).

Onze school besteedt tijd aan de cognitieve ontwikkeling b.v. rekenen en taal alsook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken en creativiteit.

Brainport school
De Brainportschool staat voor het aanbieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de wereld van morgen, waarin een lerend leven essentieel is. De school richt zich daarbij sterk op de omgeving en werkt bij de vormgeving van dit onderwijs samen met externe partijen uit de regio. Een Brainportschool is onderscheidend door eigentijds, uitdagend en betekenisvol onderwijs. 

We zijn sinds april 2022 een officiële Brainportschool en daar zijn we trots op. De volgende pijlers zijn terug te vinden in ons onderwijs; 

• 3O leren (ontdekkend, ontwerpend en onderzoekend leren) 
• Omgevingsgericht onderwijs waarbij wordt samengewerkt met bedrijven en organisaties in de regio 
• Aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, presentatietechnieken, communiceren, kritisch denken 
• Leren op maat 
• Bijdragen aan de internationale oriëntatie van leerlingen 
• Co-creatie 

Wethouder van Eupen

Odysseuslaan 6

5631 JM Eindhoven

 

Tel:040 2446044

E-mail: vaneupen@skpo.nl

Website: www.vaneupen.nl

PO School

SKPO BS De Harlekijn

SKPO BS De Harlekijn

Missie en ambitie

Op De Harlekijn geloven we dat alle kinderen een natuurlijke drang hebben tot leren. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Elk kind ontwikkelt daarbij zijn of haar talenten. Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en we dagen de kinderen iedere dag opnieuw uit om te laten zien wat ze kunnen en willen.

 

We creëren een inspirerende en veilige leeromgeving waarin kinderen zich prettig én competent voelen. Wij leiden kinderen op tot zelfbewuste, creatieve en zelfstandige wereldburgers die zich verbonden voelen met en verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. 

De Harlekijn

Zandstraat 35

5691 CD Son en Breugel

Directeur: mevrouw L. Storimans

Tel:0499-490370

E-mail:harlekijn@skpo.nl

Website:www.bsdeharlekijn.nl

VO School

Sondervick College

Sondervick College

Het Sondervick College is een school voor vmbo basis/kader, mavo, havo en vwo. Prachtig gelegen op de Kempen Campus in Veldhoven.

Het Sondervick College biedt tweetalig onderwijs (TTO) aan op mavo, havo en vwo. Meer dan 50% van de lessen wordt in het Engels  verzorgd. TTO-leerlingen krijgen ELC als extra vak waarin ze meer leren over andere culturen. Verder krijgen deze leerlingen European International Orientation (EIO).

Op onze school geven we het vak wetenschapsoriëntatie (WON) in havo/ vwo1 en vwo4. Onderzoekend leren komt terug in verschillende vakken, zoals bronnenonderzoek bij geschiedenis en plagiaatonderzoek bij muziek. Op de praktijkpleinen van het vmbo wordt gewerkt vanuit projecten waarbij leerlingen eerst zelf de oplossing voor een gegeven probleem moeten zoeken. De docent speelt bijvoorbeeld de klant voor een casus. Samenwerking met bedrijven uit de regio is heel waardevol voor ons als school.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Zo bieden we maatwerklessen aan voor leerlingen die een bepaald vak moeilijk vinden. En is er een excellent programma voor leerlingen die juist wat extra uitdaging kunnen gebruiken.

PO School

De Bergen

De Bergen

Welkom op SALTO-school de Bergen. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de kinderen en leerkrachten voel je bij het binnenlopen in de school. De basis van ons onderwijs is het sociale klimaat, dat wij vormgeven met het groepsdynamisch onderwijs (GDO). Je ziet het terug in de sfeer onderling, de inrichting en de manier waarop we werken.

Middels het International Primary Curriculum (IPC) werken we aan internationalisering, 21st century skills en het ontwikkelen van talenten. Dit curriculum geeft de ruimte aan de leerlingen om vanuit nieuwsgierigheid, onderzoekend en probleemoplossend te werken. Dan zien we het enthousiasme, betrokkenheid en bovenal het plezier!

SALTO-school de Bergen ligt middenin het authentieke Philipsdorp, dichtbij het Philips stadion en het centrum van Eindhoven. 

PO School

KC De Dassenburcht

KC De Dassenburcht

Maak mij nieuwsgierig, dan ga ik leren. Dat is het motto van Kindcentrum De Dassenburcht in Nuenen. De Dassenburcht is een groeiende school in het centrum van Nuenen, waar bijna  400 leerlingen dagelijks uitgedaagd worden tot leren en zichzelf ontwikkelen.

Wij willen kinderen via onderzoekend en ontdekkend leren aanzetten tot nadenken, samenwerken en probleemoplossend denken. We stimuleren kinderen door uitdagende opdrachten.

Techniek staat wekelijks op het rooster als onderdeel van burgerschap. Kinderen werken zowel met hun hoofd als met hun handen. We gebruiken technisch lego, gereedschappen om te construeren, programmeeropdrachten en uitdagende projecten. We hanteren het principe van 3O leren: onderzoeken, ontdekken en ondernemen.

Vanaf groep 1 maken we kinderen vertrouwd met de Engelse taal. De beheersing van minstens één vreemde taal is belangrijk in deze mondiale tijd. Er wordt dagelijks extra aandacht besteed aan kinderen met een NT2 achtergrond. Je mag bij ons zijn wie je bent.

Onze slogan: Ruimte voor ontwikkeling

PO School

KC Platijn

KC Platijn

Groeien in verbinding
Kindcentrum Platijn is een ontmoetingsplek met een levendige én een rustige sfeer. Het is een Brainportschool die midden in de buurt en de maatschappij staat, waar iedereen zich welkom voelt en waar je mag zijn wie je bent. Wij zorgen ervoor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij geven Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) door met de leerlingen aan steeds nieuwe boeiende thema’s uit de echte wereld te werken en zo ontstaat er plezier voor leren. In ons onderwijs vinden wij de leerlijnen en de resultaten net zo belangrijk als de sfeer, het samenwerken en het werkproces. Omdat het één niet zonder het ander kan.

Kindcentrum Platijn, samen meer bereiken

PO School

IKC Trudo

IKC Trudo

IKC Trudo is een school met 197 leerlingen in de Helmondse wijk Stiphout. Het is een excellente school met als profiel een breed innovatief aanbod. Met een professioneel team dat veel kennis met elkaar en anderen deelt, bieden we kinderen modern onderwijs in een  contextrijke leeromgeving.

Speerpunt in het brede innovatie aanbod is het wetenschap & technologie onderwijs. Enkele onderdelen hiervan zijn: een goed uitgerust technieklokaal, techniek als vak op het rooster, onderzoekend en ontwerpend leren met onze eigen placemats, observeren in de zelf ontwikkelde app TOI en samenwerking met kinderopvang, het VO en bedrijven. Verder werken wij ook aan computational thinking, een uitgebreid cultuur programma, talentblokken en Engels in groep 1 t/m 8. We gebruiken  innovatieve materialen als greenscreen, onderwijsrobot, VR brillen, programmeerlab en Luqo etc. 

 

 

PO School

De Heiacker

De Heiacker

Welkom bij basisschool De Heiacker, een school die kwaliteit van onderwijs centraal stelt. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en van onszelf als professional. We willen kinderen heel veel leren, en zijn daar ook goed in!

Naast onze zeer goede leerresultaten, hebben wij ook veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zelfvertrouwen en aandacht voor elkaar vinden wij hierin heel belangrijk.

VO School

Huygens Lyceum

Huygens Lyceum

Het Huygens Lyceum is een school met ongeveer 1130 leerlingen.  We bieden onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. We hebben veel aandacht voor excellentie en bieden maatwerk voor leerlingen. 

Internationalisering en co-creatie met High Tech bedrijven in de regio spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Wij bieden versterkt talenonderwijs met Cambridge, Goethe en Delf. Wij willen leerlingen volledig toerusten op de uitdagingen die de hedendaagse maatschappij hen biedt. Zelf verantwoording nemen voor het ontdekken en ontwikkelen van je talenten is dan ook een belangrijke doelstelling van het Huygens Leren.

 

VO School

Van Maerlantlyceum

Van Maerlantlyceum

Het Van Maerlantlyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium waar de mens en zijn verbinding met anderen centraal staat. Op onze school wordt samengeleefd en samen geleerd, met respect voor diversiteit en de eigenheid van leerlingen. Iedereen kan zichzelf zijn op het Van Maerlantlyceum. 

Het Van Maerlantlyceum is tevens een school die zich duidelijk profileert op het gebied van technologie, ondernemerschap en creativiteit. Onze Brainportactiviteiten zijn dan ook gericht op de relatie tussen activiteiten op school en de Brainportregio waar de school deel van uitmaakt. Tijdens diverse leerateliers houden leerlingen zich onder andere bezig met debatteren, acteren, bewegen, musiceren, vormgeven, ontwerpen en het deelnemen aan Olympiades. 
Doel van dit alles is de vorming van een leerling die, naast inhoudelijke kennis en vaardigheden, beschikt over een reflectieve en kritische houding met betrekking tot onze snel veranderende maatschappij. Een leerling die zowel binnen als buiten de klas sociaal is en die problemen op een onderzoekende en creatieve wijze tegemoet treedt. Kortom: een leerling die met beide benen stevig en sociaal in de maatschappij staat. 

 

 

PO School

De Rietpluim

De Rietpluim

Vraag het de kinderen
Ons motto. Niet uitgaan van de juiste antwoorden, maar kinderen stimuleren om vragen te stellen. Dit zien we in alle groepen, door de hele school heen terug; in ons aanbod, de organisatie en straks na de verbouwing ook in de inrichting van de school.

Leergang First lego League
Enthousiast geworden van onze eerste deelname vorig schooljaar, heef een enthousiaste collega een leergang FLL ontwikkeld. Gedurende het hele jaar komen tal van 21st Century Skills aan de orde voor alle kinderen. uiteindelijk leidt dit tot de vorming van een aantal teams op weg naar de wedstrijd in december.

Ateliers
Minimaal drie keer per jaar werken de kinderen van groepen 4 – 8 drie vrijdagmiddagen in ateliers. deze worden niet alleen door leerkrachten, maar ook door leerlingen, ouders, opa’s/oma’s georganiseerd en begeleid. Kinderen komen zo in aanraking met activiteiten en vaardigheden waar anders geen ruimte voor is.

Van visie naar gebouw
Vanuit een visie op leren en ontwikkelen in 2020 zijn we met teamleden, kinderen en ouders aan de slag gegaan met de verbouwing en de herinrichting van onze school. Een mooi praktijkverhaal.

 

PO School

’t Slingertouw

’t Slingertouw

’t Slingertouw is een basisschool die kwalitatief onderwijs wil leveren, en meer!
Dat doen we op verschillende manieren. Graag nodig ik u nu al uit om een kijkje te nemen op onze website

PO School

OBS Brandevoort

OBS Brandevoort

Brainport zit bij OBS Brandevoort in het DNA!
Er is een grote betrokkenheid bij het team en de leerlingen. Het is voelbaar dat onderwijs op een vernieuwende manier wordt gegeven.

Zo worden de 21e eeuwse vaardigheden, samenwerken, kritisch, creatief en probleemoplossend denken, van jongs af aan gestimuleerd. Daarnaast beschikt OBS Brandevoort over een Tech Lab waar kinderen uitgedaagd worden vaardigheden zoals programmeren, computational thinking en design thinking kunnen ontwikkelen. Kinderen maken daarbij gebruik van verschillende robots, programma’s en devices. De pijler omgevingsgericht onderwijs is onder andere duidelijk terug te zien in de Talent Campus. Deze bestaat uit een serie van workshops waaruit kinderen een keuze maken. De workshops lopen uiteen van programmeren tot drama, van muziek tot techniek en van koken tot vreemde talen. In samenwerking met bedrijven in de omgeving wordt een deel van de workshops gegeven door externe deskundigen. Op OBS Brandevoort leren kinderen meer over de Brainport regio en hoe zij daaraan in de toekomst kunnen bijdragen. 

PO School

Het Talent

Het Talent

Wat moeten kinderen per vakgebied kennen en kunnen?

Deze vraag staat centraal in het landelijke programma Curriculum.nu. Negen ontwikkelteams, onder leiding van experts van SLO, ontwikkelen samen een visie op deze vraag. Een aantal geselecteerde ontwikkelscholen geeft feedback op de resultaten en werkt aan het ontwikkelen van een schooleigen curriculum. Eén van die scholen is Kindcentrum Het Talent in Asten, dat ondernemerschap en thematisch werken hoog in het vaandel heeft staan.

VO School

Lorentz Casimir Lyceum

Lorentz Casimir Lyceum

Wij zijn een school in groene parkachtige omgeving voor havo, atheneum en gymnasium.

Onze leerlingen worden uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen. Het ambitieuze programma bereidt ze optimaal en allround voor op leven, studeren en werken in de toekomst. Veiligheid en respect zijn kenmerkend voor onze school, evenals de ouderparticipatie.

Zowel binnen als buiten het curriculum hebben we een divers en vernieuwend onderwijsprogramma: Quest, Design, BrainSport, Cambridge PRE en PRO, Delf, debatclub, pws-projecten, Business Class, Science Quest, buitenlandse reizen en nog veel meer. Leerlingen ontwikkelen volop 21e eeuwse vaardigheden, onderzoeken, ontwerpen, ontdekken. De school is een echte ontmoetingsplaats en een experiencecenter!

VO School

Jan van Brabant College

Jan van Brabant College

Wij zijn een school in het hart van Helmond met mavo, havo en vwo waarbij we de opleidingen ook in tweetalige vorm aanbieden.

Het Jan van Brabant College daagt je uit om het beste uit jezelf te halen. We werken veel samen met onze omgeving om leerlingen kennis te laten maken met wat de regio te bieden heeft. Dit doen we in de lessen maar ook daarbuiten via projecten en excursies.

VO School

Sint-Joriscollege

Sint-Joriscollege

Het SJC heeft de afdelingen mavo, havo en vwo.

Profileringen zijn sport (onderwijsprogramma voor topsporters en sportklas), kunst, exact-plus en econasium. We streven naar een warme, gezonde, inspirerende en uitdagende leeromgeving.

Wij werken toe naar gepersonaliseerd, betekenisvol en intellectueel, sociaal en fysiek actief leren. Het onderwijsprogramma voor topsporters is al gericht op individuele leerlijnen en we onderzoeken passende vormen voor alle leerlingen. Verder lopen diverse onderwijspilots met actieve werkvormen, inzet van ICT, samenwerking met externe organisaties, formatief toetsen en ‘mobiel’ meubilair.

VO School

Pius X-College

Pius X-College

Het Pius X-College is een brede streekschool met alle richtingen van voortgezet onderwijs op één locatie.

De leerlingen wordt ruimte geboden om hun talenten te ontplooien. Daarvoor ontwikkelt de school heel veel activiteiten op diverse terreinen.

Uiteenlopende onderwijsactiviteiten als TUE, Theorie Uit Experimenten. First Tech Challenge, het modeproject als integraal project van Frans en beeldende vorming, het project Dementie in samenwerking met de gemeente Bladel. Voor de excellente leerlingen biedt de school de mogelijkheid om deel te nemen aan externe evenementen. Internationalisering kent een lange historie aan het Pius X-College. Een opvallend project is Pius X TV.

  • Brainport Coordinator
  • volgt
  •  
VO School

Eckartcollege

Eckartcollege

Het Eckartcollege is een school voor mavo, havo en vwo.

Als enige school in de regio is het Eckart een erkend Technasium. Voor de mavo is er het uitdagende Bèta Challenge onderwijs. Voor havo-leerlingen is er een speciaal programma, getiteld Havisten Competent. Voor onze hoogbegaafde leerlingen is er onderwijs op maat. Er is veel aandacht voor cultuur, media en vormgeving. Alle afdelingen van de school kregen van het ministerie het predicaat ‘Excellent’. De slogan van de school is: je wordt groot op het Eckart. En dat proberen we dagelijks waar te maken!

Het Eckart College richt zich al jaren op vaardigheden als onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van competenties en talentmeting. Het Eckart heeft uitstekende relaties met het bedrijfsleven in de regio en in een intensieve samenwerking tussen school en bedrijfsleven wordt het onderwijs op een moderne manier vormgegeven.

VO School

Varendonck College

Varendonck College

Door ons brede onderwijsaanbod bieden wij leerlingen een betekenisvolle en interessante voorbereiding op hun leven in de maatschappij. Na het Varendonck hebben leerlingen een koffer vol bagage, waarvan slechts één A4 het diploma is.

De samenwerking met (basis)scholen in de directe omgeving in actuele projecten, de Europese en internationale oriëntatie van het tweetalige onderwijs, het onderzoeken en ontwerpen binnen het Technasium en het reflecteren op eigen talenten en valkuilen tijdens loopbaanoriëntatie vormen waardevolle onderdelen van ons Brainportonderwijs. Ons doel is om deze elementen steeds vaker te verenigen in onderwijsactiviteiten, in samenwerking met de toekomstige werkgevers van de leerlingen.

VO School

Strabrecht College

Strabrecht College

Het Strabrecht College biedt 4 opleidingen aan: gymnasium, atheneum, havo en mavo. In 2020 wordt een nieuw schoolgebouw met een hoge duurzaamheidsambitie in gebruik genomen. De leerling kiest zijn doelen, neemt zijn eigenaarschap en vertaalt dat naar keuzes om zijn doelen te bereiken. Maatwerk voor leerlingen is erg belangrijk (versnellen betere leerlingen, gepersonaliseerd leren, persoonlijke leerroutes met vakken op verschillende niveaus). Naast aandacht voor leerlingen van alle niveaus, is er ook veel aandacht voor het bieden van extra klassen aan excellente vwo leerlingen.

We werken intensief samen met bedrijven in de regio. We leren onze leerlingen een onderzoekende en ondernemende houding aan. Aandacht voor internationalisering door samenwerking met een 20-tal landen. Verzwaard taalonderwijs: Cambridge Engels, Goethe Duits en Delf Frans. Profielwerkstukken vnl. gebaseerd op externe opdrachten. Gastlessen en excursies. Experimentele vakken zoals vakken ‘Brainport en Techniek’, en ‘Brainport en Wetenschap’.

VO School

Dr.-Knippenbergcollege

Dr.-Knippenbergcollege

Het Dr.-Knippenbergcollege is een brede scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo. De school profileert zich op de talentgebieden technologie, vorm en media en sport.

Het Dr.-Knippenbergcollege zet in op digitalisering en 3o-leren. Er zijn vakoverstijgende vakken en activiteiten met een relatie naar het regionale bedrijfsleven, de internationale omgeving en het vervolgonderwijs. Dit zien we onder meer terug in het Technasium, Wetenschapsoriëntatie, Natuur Leven en Technologie, Bewegen Sport en Maatschappij en Vorm&Media.

VO School

Heerbeeck College

Heerbeeck College

Een innovatieve Brainportschool met Beta Challenge, International College waarin leerlingen onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren.

Wij hebben een cultuur waarin ondernemen, onderzoeken en ontwerpen centraal staan in betekenisvol onderwijs. Vakken zoals Art and Design, Science, Global Perspectives doen dit in het curriculum. Ook de activiteitenweken zetten leerlingen steeds aan om casussen te onderzoeken, op te lossen en te presenteren.

VO School

Frits Philips lyceum

Frits Philips lyceum

Frits Philips lyceum-mavo is met ca 1600 leerlingen middelgroot van omvang. Talentontwikkeling en Persoonlijke aandacht zijn belangrijke pijlers van de school. Hoge kwaliteit van onderwijs staat voorop waarbij we ook aandacht geven aan de levensbeschouwelijke en ethische ontwikkeling van de leerlingen.

Frits Philips lyceum-mavo is een school die doordrongen is van internationalisering zowel binnen als buiten het curriculum. De school biedt versterkt talenonderwijs in alle moderne vreemde talen, onderhoudt contacten en werkt samen met (buitenlandse) partnerscholen. Europese en internationale oriëntatie (EIO) wordt geïntegreerd in het curriculum en leerlingen krijgen volop de kans om deel te nemen aan uitwisselingsprogramma’s en educatieve reizen. Door de focus op talentontwikkeling in combinatie met internationalisering en verdieping in de nieuwe technologische mogelijkheden (JetNet, Bèta excellent) zorgen we voor een goede voorbereiding van onze leerlingen op de verwachtingen van bedrijven en organisaties in onze Brainportregio en ver daarbuiten.

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek