Bèta Challenge bij T&T

In het jaar 2013 heeft het Eckartcollege zich samen met 11 andere scholen in Nederland aangesloten bij het Bèta Challenge programma.

Dit heeft geresulteerd dat we sinds 2015 het vak T&T hebben opgezet. T&T is te zien als het vak Ontwerpen en Onderzoeken (O&O) maar dan speciaal voor mavo. Leerlingen werken aan concrete opdrachten met een technologische insteek voor echte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. Naast affiniteit met technologie worden competenties als samenwerken, creatief denken, plannen, enz. sterk ontwikkeld. Inmiddels hebben we met 10 bedrijven uit de regio een samenwerkingsverband. Als school is het Eckartcollege actief betrokken bij de opzet en organisatie van het vak en het opstellen van de exameneisen. We zijn daarmee één van de weinige scholen die T&T mag aanbieden. Dit heeft als gevolg dat nieuwe leerlingen uit de regio speciaal het Eckartcollege kiezen vanwege het aanbieden van T&T.

Voorbeeldopdracht 1: transport

Een voorbeeld van een huidig project is de samenwerking met een opdracht uit de transportsector. Hierbij gaan leerlingen uit mavo-3 aan de slag met een door de opdrachtgever geformuleerde vraag met betrekking tot de nieuwe ontwikkeling “platooning” waarbij vrachtwagens zeer kort op elkaar over de autosnelweg rijden. Hierbij stuurt de voorste vrachtwagen middels een wifi-verbinding de overige vrachtwagens aan. Dit concept is volop in ontwikkeling en wordt op dit moment uitgebreid getest. Uiteraard loopt de transportsector hierbij tegen de nodige problemen/uitdagingen aan, waar onze leerlingen hun creatieve gedachten over mogen laten gaan. 

Voorbeeldopdracht 2: voeding

In de wereld van voedingsmiddelenindustrie werken we ook nauw samen met een opdrachtgever. Deze opdrachtgever heeft een realistisch probleem op het gebied van procestechnologie: bepaalde ingrediënten voor de het product worden op dit moment niet op een efficiënte wijze gebruikt in het bereidingsproces. Na een duidelijke introductie door de opdrachtgever, gaan onze leerlingen hier mee aan de slag. Samen met de docenten gaan ze op zoek naar mogelijke oplossingen en een effectieve manier om hun idee uit te werken en te presenteren. Na een achttal weken zal de opdrachtgever weer langs komen om de resultaten, de mogelijke oplossingen voor zijn probleem, te bekijken en te beoordelen.

Voorbeeldopdracht 1. en 2. tekening gemaakt door vmbo-t leerling.

 

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek