Bijenhotels in Asten

Het VMBO keuzevak “Het houden van dieren”.

Dit keuzevak omvat een heel breed domein.  De leerlingen ontdekken en ervaren dat er naast de “knuffeldieren”, zoals konijnen, hamsters, chinchilla’s ook andere dierensoorten met dit vak te maken hebben. In onze regio zijn er waterbuffels, Texas Longhorn koeien en Holstein Friesian koeien. Ook zijn er bedrijven zoals een biologisch dynamisch geitenbedrijf en een sprinkhanenkwekerij. Veel boeren en tuindersbedrijven in onze natuurlijke omgeving zijn bezig met agrarisch natuur en landschapsbeheer.

Een klein voorbeeld is dat vogels en insecten op hun bedrijven worden gelokt of ingezet om plagen te voorkomen. Zo broeden zwaluwen op de boerderijen en eten maar liefst 50.000 vliegen, muggen en andere insecten per week. De tuinders zetten kwikstaartjes in de kas om rupsjes weg te laten eten. Roofmijten en lieveheersbeestjes worden ingezet tegen spint en bladluizen. Hommels en bijen voor het bestuiven van fruit- en groentegewassen. Elk insect vormt een belangrijke schakel in de natuur.  

Vorig jaar hebben wij een vlinder- en sociale bijenproject uitgevoerd in samenwerking met gemeente Asten en imkersvereniging St. Ambrosius in Asten. Ook dit jaar hebben we met deze instanties een deel uit mogen maken van een nieuw project met betrekking tot de solitaire bijen in onze omgeving. Dit zijn angelloze bijen, die een geweldige bijdrage leveren aan de bestuiving van allerlei bloeiende planten. Bijv. de metselbij, koekoeksbij, behangersbij, maskerbij en nog meer als 300 andere soorten bestuivende insecten.

Begin februari hebben de leerlingen mogen werken aan de huisvesting van een drietal bijenhotels die deze week in Asten, Ommel en Heusden werden geplaatst.
Maandag 8 april hebben onze leerlingen samen met Imkersvereniging Asten en afdeling openbare ruimte A-S Groen een bijenhotel locatie Marsstraat/Floralaan in Asten mogen plaatsen. Andere activiteiten waren drachtplanten zaaien en planten. De leerlingen kregen verder ook een educatieve handwijzer mee van “Nederland zoemt”. Deze is te gebruiken als determinatie van hommel en bijensoorten.
Op deze locatie werden we heel gastvrij ontvangen, dit voelde als een warm bad. Tijdens de arbeid werd er koffie/ thee/frisdrank en overheerlijke worstenbroodjes verstrekt. De jeugd voelde zich heel goed thuis tussen de verschillende gelederen. Er werden veel vragen gesteld en de pers was natuurlijk ook aanwezig.

Meer info over dit project kunt u aanvragen bij Neeltje vd Vossenberg.

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek