Brains on Stage – editie 2019

Om leerlingen een beter beeld te geven van de ontwikkelingen die in onze omgeving plaatsvinden, organiseren de Brainport Scholen samen tal van activiteiten voor verschillende doelgroepen. Eén van die activiteiten is Brains on Stage.

Na een succesvolle primeur in 2017 en een zeer interessante follow-up in 2018 kwam theatermaker en ‘wetenschapsvriend’ Jan van den Berg opnieuw naar het Parktheater met zijn de programmareeks Brains on Stage. Het format van de avond is even avontuurlijk als eenvoudig: drie topwetenschappers uit drie verschillende disciplines ontmoeten elkaar op het toneel. In de combinatie van minicolleges, een talkshow en filmfragmenten vertellen en verbeelden ze hun onderzoek avonturen.

De editie van 2019 vond plaats op maandag 18 november in het Parktheater te Eindhoven. De avond was bedoeld voor een breed publiek: derdejaars leerlingen die hun profielkeuze gaan maken, bovenbouwleerlingen die binnen de thema’s van de avond hun profielwerkstuk (PWS) doen en ouders en personeel van onze inmiddels dertien Brainport Scholen, die voor hun eigen verrijking aan wilden sluiten. Drie ultieme gasten van Brains on Stage op 18 november gingen samen in op beeld en beeldvorming in de geneeskunde, de klimaatwetenschap en de mediawetenschappen. Visual storyteller Hasse Cox heeft de avond voor ons samengevat door het maken van een illustratie.

Een medisch wetenschapper, een klimaatexpert en een mediawetenschapper verzorgen een minicollege over Beeld en Beeldvorming in hun vakgebieden. In de aansluitende vraaggesprekken komen kwesties aan de orde als: hoe kijken we naar ons lichaam, onze planeet en onze eigen verbeelding. Welke rol spelen wetenschap en technologie (vroeger, nu en in de toekomst) bij de beelden die wij maken van onszelf, onze leefomgeving en onze fantasie (kunst, design en social media). Hoe onderzoeken wetenschappers het onderscheid tussen waar en nietwaar (of: een beetje waar) ten aanzien van Beeld en Beeldvorming? Een korte kennismaking met de wetenschappers:

1. Beeld en beeldvorming in de geneeskunde: Josien Pluim, hoogleraar Medical Imaging TU/e. Josien is hoogleraar bij de faculteit Biomedical Engineering aan de TU Eindhoven.
Ze is hoofd van een onderzoeksgroep en begeleidt in die rol promovendi, om hen te helpen doorgroeien naar een positie in de academie of industrie.

2. Beeld en beeldvorming in de klimaatwetenschap: Karin Rebel, Universiteit Utrecht. Als universitair docent bij de Universiteit Utrecht geeft Karin onderwijs en doet ze onderzoek op het gebied van duurzaamheid. In haar onderwijs probeert ze studenten handvatten te geven om de uitdagingen van deze tijd te analyseren, te kwantificeren en naar oplossingen te zoeken.

3. Beeld en beeldvorming in de mediawetenschap: Rens Vliegenthart van de Universiteit van Amsterdam. Rens houdt zich bezig met de rol van de media in politiek en samenleving. Zijn onderzoek bevindt zich daarmee op het snijvlak van communicatiewetenschap, politicologie en sociologie. Rens toont overtuigend aan dat het gebruik van digitale technologie de analytische mogelijkheden van de sociale wetenschapper vergroot.

Om het geheel dynamisch te maken, wilde Jan van den Berg een interactie op gang brengen tussen de wetenschappers op het podium en de leerlingen, ouders en onderwijzend personeel uit de tribune. Leerlingen Daniel Loewenstein en Sjoerd Talitsch van het Lorentz Casimir Lyceum hebben bovendien verteld over hun PWS en zijn geregeld aangehaakt bij het gesprek met de wetenschappers.

Dank aan Neeltje van de Vossenberg van het Varendonck College te Asten voor het verslag en organisatie.

Download

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek