Co-creatie in Bretagne

Een veelomvattend project in het buitenland geeft leerlingen de kans om nieuwe competenties op te doen en van zichzelf te ontdekken waar ze in de ‘echte wereld’ goed in zijn. De projecten in Brest en Lorient, in co-creatie met de ambassade in Parijs, hebben het nut daarvan meer dan bewezen.

Tijdens onze projecten in Brest en Lorient hebben de leerlingen de kans gekregen een portfolio op te bouwen waar ze de rest van hun leven op kunnen voortbouwen.” Docente Frans, Wendy de Jong-Thijssen, heeft de combinatie weten te maken tussen haar vakgebied en het nieuwe ondernemerschap dat nodig is in de wereld van morgen. Ze krijgen er een netwerk mee dat anders onbereikbaar zou zijn en een ervaring die veel verder gaat dan het reguliere onderwijs ze normaal gesproken kan bieden. “En inderdaad, dat vraagt veel van de leerlingen die hieraan meedoen.

Het was de Dag van de Franse Taal, een paar jaar geleden. We wilden een keer extra goed uitpakken met aansprekende sprekers en vertegenwoordigers van Frans georiënteerde bedrijven en organisaties. Blijkbaar lukte dat, want ook Ed Kronenburg, de toenmalige Nederlandse ambassadeur in Parijs, wilde wel langskomen. Hij hield een prachtig verhaal over de diplomatieke wereld en mede daardoor werd die dag een groot succes. Het contact bleef en een tijdje later werden we met een delegatie van onze school uitgenodigd voor een bezoek aan de ambassade in Parijs. Daar waren ook vertegenwoordigers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken aanwezig en al snel ontstond in gesprekken met hen het idee voor een mooie co-creatieopdracht. De Volvo Ocean Race zou kort daarop beginnen en in die tocht zou ook de Bretonse havenplaats Lorient worden aangedaan. Of wij met onze leerlingen in het Holland Paviljoen de Nederlandse ambassade zouden willen vertegenwoordigen? Ja, natuurlijk wilden we dat!

Ik wist meteen dat dat een enorme klus zou gaan worden, niet alleen vanwege de Franse taal, maar zeker ook vanwege de hoge eisen die daar gesteld worden door de aanwezigheid van de top van het bedrijfsleven en de overheid. Dus toen wij terug op school waren, zijn we meteen met een sollicitatieprocedure gestart. Want ga maar na, wie mee wilde moest goed Frans spreken, maar net zo makkelijk naar Engels of Nederlands kunnen switchen. Ook de afwisseling van zeer formele en dan juist weer informele momenten maakte dat dit veel van de leerlingen vergt. In de maanden na de selectie hebben we met de zeven gekozen leerlingen een mediatraining gevolgd van Deamer Media Design en werden leerlingen voorgesteld door Bureau Bretagne aan de mensen en bedrijven. Dankzij deze samenwerking konden ze alles wat hen daar te wachten stond vooraf goed onderzoeken. Inclusief de profielen van de daar aanwezige mensen en bedrijven.

Ja, opvallend dat die eerste groep, afkomstig van klas 4 en 5 vwo, alleen maar uit meisjes bestond. Op die leeftijd zijn zij blijkbaar wat volwassener en serieuzer dan jongens. Misschien ook wat meer met hun toekomst bezig al. De tweede groep was trouwens wel gemengd.

De uitgebreide voorbereiding betaalde zich uit tijdens de dagen in Lorient. Je moet je voorstellen dat alles daar op dat terrein door elkaar loopt. De grote bazen van wereldwijde scheepvaartbedrijven als Damen, vertegenwoordigers uit de cultuurwereld, mensen die met duurzaamheid bezig zijn – en wij dus. En dan weten leerlingen je aangenaam te verrassen!

Bij de evaluatie op de ambassade in Parijs bleek dat iedereen zo tevreden was, dat we het een tweede keer mochten doen. Niet met de Volvo Race, maar nu tijdens het zeilevenement Fêtes maritimes in Brest. Ook daarvoor hebben we een selectieprocedure gehouden op school, maar nu kwam er meer bij kijken. Omdat duurzaamheid het centrale thema was, hebben we met onze leerlingen een project voorbereid rond de plastic soep in de oceanen. Met onze presentaties, meertalige folders, posters, visitekaartjes en uitgebreide mediatraining zijn we naar Brest afgezakt en wederom was het een groot succes. Ter voorbereiding hebben leerlingen contact gezocht met Boyan Slat, Dave Hakkens en Merijn Tinga en ontstond er een samenwerking met Merijn Tinga die onder de indruk raakte van onze leerlingen. Ook nu waren er weer grote bedrijven zoals Brunel die we moesten vertegenwoordigen.

“Leerlingen kregen direct te horen waarom ze wel of niet aangenomen werden en dat is pittig.”

Wat onze leerlingen daarvan opsteken? Ze leren hoe het eraan toe gaat in de echte wereld en hoe ze kunnen gebruiken wat ze bij ons op school hebben geleerd. Een voorbeeld is de selectieprocedure van Brunel die ter plekke plaatsvond. Leerlingen kregen direct te horen waarom ze wel of niet aangenomen werden en dat is pittig. Een van de meiden hield tijdens het interview haar zonnebril met gespiegeld glas op en dat werd niet gewaardeerd en dit kreeg zij ook te horen. Op zo’n moment kan het even vervelend zijn, maar later zijn ze er ook allemaal enthousiast over.

“Een van de meiden hield tijdens het interview haar zonnebril met gespiegeld glas op en dat werd niet gewaardeerd en dit kreeg zij ook te horen.”

Een andere leerling was nog nooit in buitenland geweest, een bescheiden jongen, die bij alles zijn ogen uitkeek. Of de jongen die de VIP-gasten mocht ontvangen, helemaal gelukkig. Een leerling kreeg op een gegeven moment last van heimwee. En hoewel ik nog aanbood om haar naar huis te brengen, wist ze zich er toch overheen te zetten, heel knap. Het was tien dagen keihard werken van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat en omdat de meeste dagen er ook na middernacht nog wel ergens een feestje begon, begonnen de vermoeidheidsverschijnselen tegen het einde wel wat op te spelen. Extra knap dat veel leerlingen zich desondanks ook nog af en toe wisten te concentreren op de voorbereiding van de toetsweek die hen na thuiskomst te wachten stond.

Groot voordeel voor deze leerlingen is ook de opbouw van hun portfolio, zeker ook in combinatie met de onderzoeksfase ter voorbereiding van de trip. Het opent later deuren voor ze, ze krijgen er een netwerk bij dat anders onbereikbaar zou zijn. De snelle internationale samenleving, je merkt op deze manier veel directer wat je rol zou moeten zijn in de nieuwe wereld. Zij hebben gesprekken gevoerd met mensen die normaal afgeschermd zijn. Dat geeft inzicht in waar ieders kracht ligt en welk gedrag in welke situatie vertoond kan worden.

Hoe nu verder? Er komt vast nog wel eens zo’n groot project, maar wat we er in elk geval in houden zijn de uitwisselingen met een school in Brest. Daarnaast probeer ik samen met een collega van het Eckart in het Brainport coördinatorenoverleg een class of excellence op te zetten rond het ‘nieuwe ondernemen’, zoals onze leerlingen dat ook in Brest en Lorient hebben laten zien. Inclusief aandacht voor de competenties die daarvoor nodig zijn. Dat geeft ze volop extra kansen op de arbeidsmarkt straks. Binnenkort starten we met een pilot op het Eckart en bij ons op het Dr.-Knippenbergcollege.”

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek