Computational thinking met NXP

Het vak science op het Huygens Lyceum is een vak dat voortdurend wordt aangepast aan actuele innovaties op bèta gebied en technologie. In de onderbouw volgt elke leerling het vak science en zijn er 3 leerlijnen: ontwerpen, onderzoeken en robotica. Er wordt een koppeling gelegd met bedrijven in de regio en vervolgopleidingen. Naast vakoverstijgende kennis en experimenten ontwikkelen leerlingen vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, computational thinking, creativiteit, analytisch denkvermogen en eigenaarschap. 

Passend bij het vak science wordt er bij dit vak in co-creatie met NXP samengewerkt aan de ‘Microbit- Robot- opdracht’’.
NXP constateerde de urgentie om computational thinking in het onderwijs op te nemen. Het Huygens Lyceum en NXP hebben daarom de handen ineen geslagen om de leerlingen kennis te laten maken met de taal van de toekomst. Doel van deze samenwerking is om computational thinking in het onderwijs op te nemen om de leerlingen goed voor te bereiden op een wereld die tot voor kort alleen nog maar in science fiction boeken bestond. Passend bij het vak science worden leerlingen naast gebruikers van technologie ook de makers van technologie.  Het maakt technologie tastbaar en slaat daarmee een brug tussen alle andere manieren waarop een microcomputer wordt gebruikt zoals b.v. een wasmachine, een telefoon en een tv. NXP heeft voor deze lessen ruim 100 Microbits beschikbaar gesteld. Een Microbit is een klein (4×5 cm) microcomputertje met knopjes voor de bediening en een LED matrix als beeldscherm dat met 5 verschillende  programmeertalen kan worden bediend. De samenwerking bestaat uit een NXP kick-off voor alle brugklasleerlingen, begeleiding van de docenten en leskaarten m.b.t  codeerlessen. 

Tijdens de brugklas starten we de doorlopende codeer-leerlijn met een robot-ontwerpopdracht. Met behulp van de ontwerpcyclus en codeerlessen ontwerpen leerlingen een robot met een beweegbaar onderdeel. Het beweegbare onderdeel wordt door middel van een code op de Micobit door een servomotor aangestuurd. 
In klas 2 ontwerpen de leerlingen een robotkar die een parcours af moeten leggen. Aansturing vindt plaats door de Microbit en meerdere servomotoren. Door middel van het programmeren van sensoren legt de robotkar het parcours af.
In klas 3 krijgen de leerlingen een automatiseringsopdracht. Deze opdracht is nog in ontwikkeling.
Samen met NXP hebben we de resultaten van deze opdrachten gepresenteerd tijdens de opening van de Dutch Technology Week en de Maker faire in het Klokgebouw op Strijp-S.

 

Download

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek