In contact met het bedrijfsleven

Cindy Raaijmakers brengt kinderen uit het Primair Onderwijs in contact met het bedrijfsleven uit Helmond. Ze vertaalt deze wereld naar kindniveau, en brengt op deze manier de leerstof direct in connectie met de realiteit. Cindy Raaijmakers is bovenschools 3-O coördinator bij QliQ Primair Onderwijs (een schoolbestuur van 14 Helmondse basisscholen). 3-O staat voor: Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend. Ze begeleid onder andere scholen, teams en leerkrachten om deze strategie een plek in het onderwijs te geven.
De uitzending luister je hier terug!

Hoe is het project tot stand gekomen?

Naast haar functie als coördinator werkt Cindy ook nog 1,5 dag in de week op basisschool St. Trudo in Helmond: “Ik ben hier altijd al bezig geweest om Wetenschap en Techniek onderwijs op te zetten, anderhalf jaar geleden wonnen we de techniektrofee voor de beste techniekschool van Nederland én zijn we een Excellente school geworden met ons Wetenschap en Techniek profiel”. Op St. Trudo staat Techniekles dan ook vast op het rooster, en is verweven met andere vakken zoals rekenen. Binnen het Primair Onderwijs een unieke situatie, want veel scholen slagen hier nog niet in. Cindy krijgt dan ook veel bezoekers die komen kijken en leren van hun voorbeeld.  De stap naar de ‘echte’ wereld was dan ook niet groot, en Cindy wilde graag naar een samenwerking met het bedrijfsleven. “Door mijn klassentaken kreeg ik dat nooit voor elkaar, maar nu ik bovenschools werk heb ik het wél op kunnen pakken en kan ik de samenwerking breder trekken, zodat het concept geschikt is voor alle scholen in Helmond!”. Meer weten over Wetenschap en Techniek in het onderwijs? Lees hier over het Techniekpact 2020. Ook bij Cindy op het St. Trudo meekijken? Mail Cindy.

Wat behelst het project precies?
Cindy zet bedrijfsbezoeken op voor basisscholen. Ze vertelt meteen: “het is belangrijk dat zo’n bezoek aansluit bij de belevingswereld van kinderen”. Ze krijgt veel te horen van bedrijven dat ze wel willen, maar niet zo goed weten hoe. Cindy zorgt voor de vertaalslag van het bedrijf, naar het kind. De bedrijfsbezoeken worden zoveel mogelijk interactief gemaakt: “niet alleen luisteren, maar ook zelf nadenken en doen, dan onthouden kinderen het”. Cindy benadrukt nog wel: “een bedrijfsbezoek is niet alleen een leuk uitstapje, het moet een verrijking van het reguliere onderwijsaanbod zijn, zoals bij voorbeeld het thema voeding”. Met deze bezoeken kunnen kinderen in de praktijk zien hoe hun leerstof wordt toegepast, op die manier ontstaat er zingeving maar ook een duidelijker beroepsbeeld.

Welke partners heeft het project?
Het eerste bedrijfsbezoek bij Huijbregts Groep (zij mengen poeders voor de levensmiddelenindustrie) is inmiddels af en getest. Nicole Swinkels van Huijbregts vertelt dat zij al jaren bezig zijn met rondleidingen, en behoefte hadden aan verbetering hiervan om deze ook voor kinderen interessant te maken: “dit kan eigenlijk alleen maar iemand doen, die daar didactisch in onderlegd is. Cindy kwam op ons pad, en wij hebben haar een budget gegeven en zij is samen met onze docent Ruud Bellemakers aan de slag gegaan om de rondleiding zo in te richten dat die aansluit bij de leerlingen“. Huijbregts doet dit soort rondleidingen omdat zij een business to business bedrijf zijn, en graag willen dat mensen hun bedrijf kunnen vinden om er te gaan werken: “iedereen kan zich via onze website aanmelden voor een rondleiding, van basisschool tot studievereniging. Wij vinden namelijk dat ons verhaal moeilijker is als je het niet gezien hebt, en dat het beter werkt als je met je eigen neus ruikt en ogen ziet wat we hier doen.”.

Momenteel werkt Cindy aan een bedrijfsbezoek bij Verbi (een matrijzenmakerij) en een installatiebedrijf. Tot nu toe zijn dit allen bedrijven uit Cindy’s eigen netwerk: “ik hoop dat bedrijven het initiatief gaan omarmen en zelf graag aan willen sluiten. Als er een breed netwerk van bedrijfsbezoeken is dan worden er ook niet een paar bedrijven overvraagd maar kunnen scholen elk jaar keuzes maken aansluitend bij hun lesprogramma.”. Ook is er een samenwerking met techniektalent.nu. Vanuit hen komt er een techniekcoach uit het bedrijfsleven mee naar de bedrijfsbezoeken. De techniekcoach is een gepensioneerde uit het bedrijfsleven (vaak ook docenten) die zich aanbiedt om op school techniekonderwijs een plek te geven: “hij kijkt weer met een andere blik naar de bedrijven, zo ontstaat er een mooie aanvulling, ook kan de techniekcoach me vaak dingen beter uitleggen dan de vakmensen van een bedrijf”.

Wat heb je als school ingebracht en wat heeft het je opgeleverd? 
Met het vertalen van de rondleidingen naar kindniveau, haar kennis van Wetenschap & Techniek en haar ervaring als leerkracht zet Cindy al haar expertise in voor dit project. Ze vindt het fantastisch om te doen, en leert er zelf ook nog eens heel veel van: “dit geldt ook voor leerkrachten die met hun klas op bedrijfsbezoek gaan, zij zijn helemaal niet bekend met het bedrijfsleven”. Cindy geeft regelmatig workshops en lezingen over W&T onderwijs en gebruikt hierbij altijd haar opgedane ervaringen uit het bedrijfsleven. “Het kost uiteraard wel aardig wat tijd om zo’n bezoek op te zetten maar er kunnen ook veel kinderen en leerkrachten van profiteren.”.

Wat heb je als bedrijf ingebracht en wat heeft het je opgeleverd?
Bedrijven geven ruimte voor een bedrijfsbezoek, stellen een rondleider beschikbaar en de benodigde materialen.
Cindy krijgt van hen een rondleiding op volwassen niveau, die ze dan vertaalt naar kindniveau: “ik probeer er accenten uit te halen die passen in het regulier lesprogramma. Bij Huijbregts bijvoorbeeld is gewicht heel belangrijk in alle facetten van het bedrijf. Voor kinderen blijft wegen altijd lastig en abstract.”. Na de rondleiding mogen de kinderen zelf bestellingen afwegen met de poeders van Huijbregts. “Wegen krijgt zo zingeving, kinderen oefenen maten en ontdekken hoe belangrijk wegen kan zijn.”.
Over Huijbregts groep, waar Cindy is gestart met haar rondleidingen, vertelt Nicole: “we willen steeds beter aansluiten, en innoveren. Je wilt de aandacht van de studenten vast kunnen houden, en blijven houden tijdens een rondleiding. Alleen een verhaaltje en een rondleiding is gewoon niet genoeg.”.

Waardoor is het gelukt? Wat zijn de kritische succesfactoren?
Cindy benoemt dat het vooral lastig is om met bedrijven in contact te komen. Eenmaal in contact is het vooral belangrijk dat een bedrijf volmondig ja zegt, meedenkt in kansen en het maatschappelijk belang inziet. Nicole vult aan: “het levert ons een positief imago op, en misschien ook wel toekomstige medewerkers.”. Nicole vertelt ook dat Huijbregts nu een betere rondleiding heeft: “ik hoor veel over andere rondleidingen van andere bedrijven dat kinderen, bij wijze van spreken, in slaap vallen na een powerpoint presentatie van 45 minuten, zo kun je gewoon geen innovatief bedrijf laten zien.”.

Wat is de hoop voor de toekomst? Welke groeimogelijkheden zijn er?
In de toekomst is er hoop op een uitgebreid aanbod in Helmond en omstreken zodat leerlingen en leerkrachten regelmatig in aanraking komen met het “echte leven”, een duidelijk beroepsbeeld krijgen en zinvol kunnen leren. Het liefst ziet Cindy ook een grote variatie aan bedrijven, zodat er aansluiting is bij ieder thema waar een leerling mee bezig kan zijn.

Wat is DE unieke les uit deze samenwerking?
Cindy: “Om een succesvolle samenwerking op te zetten hebben scholen bedrijven nodig, maar bedrijven hebben ook leerkrachten nodig om de juiste inhoud te kunnen geven.”. Nicole vult hierop aan: “als je het wil laten lukken moet je het niet alleen doen als bedrijf, je moet onderkennen dat onderwijs de expertise heeft in educatie. Onderwijs is nu eenmaal goed in het overbrengen van kennis, laat je helpen door hen en werk samen. In deze regio wordt werken gekenmerkt door samenwerking, dat zie je aan het initiatief Brainport. Heb vertrouwen in het onderwijs, heb vertrouwen in de overheid en werk samen.”

 

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek