Power for the future!

Omdat de vraag naar energie blijft stijgen moet er in Nederland extra elektriciteit geproduceerd worden.

Leerlingen krijgen de opdracht om een plan te schrijven voor het opwekking van 150 MW elektriciteit. Dit plan bevat een gemotiveerde keuze voor het type energiecentrale en de locatie, de milieu- en veiligheidsaspecten en huidige stand van de betreffende technologie.

Download

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek