Robotica / Mechatronica

Mechatronica is een betrekkelijk nieuwe studierichting op het MBO en HBO. Het betreft een combinatie van de opleidingen Mechanical Engeneering (Werktuigbouwkunde), Electrical Engeneering (Elektronica) en Informatica.
Wij willen onze leerlingen de gelegenheid geven om zich te bekwamen op dit vakgebied.

Mechatronica op het HBC wordt facultatief gegeven aan leerlingen die buitengewone talenten of motivatie tonen voor deze richting van techniek. Het programma is dit schooljaar van start gegaan met een selectie van twintig leerlingen uit derde klassen mavo, havo en vwo.
Einddoelen in de bovenbouw kunnen zijn profielwerkstukken of een (internationale) Robot Challenge. Leerlingen kiezen een (eind)opdracht binnen een van de drie domeinen Meten en Regelen, Domotica of Robotica. Het programma biedt de kans theoretische vraagstukken van diverse bètavakken praktisch te ondersteunen met technische oplossingen. 

Leerlingen ontwerpen en bouwen zelf oplossingen voor (opdrachten uit) de vaksecties.
Mechatronica integreert theorie en praktijk van natuurkunde, aangevuld met kennis en praktijk over elektronica en informatica. Informatica behelst programmeren (coding) en IoT (Internet of things).

Het programma Mechatronica is verdeeld in drie domeinen:
1. Meten en regelen (t.b.v. uitbreiding practicummatrix natuurkunde. Meten en regelen staat in dienst van de bèta vakken waarvoor meetapparatuur kan worden gebouwd.)

2. Domotica (voor profielwerkstukken. Domotica biedt opdrachten o.g.v. smart homes.)

3. Robotica (Voor Robotica wordt i.s.m. de Fontys Eindhoven een robot ontworpen, gebouwd en geprogrammeerd in het First (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) programma of in het FRC (First Robot Challenge) programma als Brainport bedrijfsopdracht voor havo 4.)

Het programma Mechatronica levert een bijdrage aan alle vier de doelstellingen
-groei in zelfsturing wordt gestimuleerd, omdat leerlingen verantwoordelijk zijn voor hun leerproces;
-stimuleren van de motivatie van leerlingen;
-stimuleren van de talenten van leerlingen; en
-een goed opgeleide leerlingpopulatie door het creëren van een brede leeromgeving die aansluit op een veranderende maatschappij.

Leerlingen van het HIC hebben bij het vak science-t(heorie) of computerscience in de brugklas al ‘coding in Scratch’ en in klas 2 ‘coding the Adafruit Circuit Playground’ gehad uit de skill-tree Mechatronica. De doorlopende leerlijn is dit jaar uitgebreid met lessen Scratch aan hoogbegaafde leerlingen van de basisschool.

Voor meer informatie over de inhoud van dit project kan contact opgenomen worden met:
Docent: Onno Tuijten, o.tuijten@heerbeeck.nl

Met dank aan: Fontys Mechatronica, Team Rembrandts, Team Pi, deelnemende leerlingen, VOBO

 

Foto: Wereldkampioenen FRC: Team Rembrandts met leerlingen van het Heerbeeck college en Zwijsen college.

 

 

Download

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek