De havo keuzecarrousel

Vanaf vorig schooljaar is er de ruimte en mogelijkheid om in de vorm van niet-methodische lessen met betekenisvolle leersituaties aan de slag te gaan via een keuzecarrousel. We streven om zowel leerlingen, docenten als mentoren de ruimte te geven om flexibel maatwerk te leveren, om zo tegemoet te komen aan de individuele behoefte van leerlingen in relatie tot hun eigen leerproces.

De keuzecarrousel krijgt een vaste plek binnen het havo lesprogramma. De bedoeling is om, naast de regulieren lessen, de leerling te laten kiezen uit verschillende modules. De keuzemodules worden onderverdeeld in de domeinen; alfa, bèta en gamma. Woorden die centraal staan binnen deze keuzemodules zijn: Verdiepen, Verrijken en Verbeteren.

“De havo leerling maakt keuzes en wordt uitgedaagd.”

De bedoeling van de keuzecarrousel is om de vakken binnen de school in een breder perspectief te zien en ervaren. Welke beroepsperspectieven zijn er? Wat leveren de verschillende schoolvakken mij op? Waar staat het vak in de huidige maatschappij? De leerling kom in een onderwijsleersituatie waarbij hij/zij uitgedaagd wordt en waarbinnen groepsmatig aan de slag gegaan wordt. Elke module wordt begeleid en afgesloten met schriftelijke reflectieopdrachten door de leerlingen.

 

 

Download

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek