Professionalisering

Omgevingsgericht leren

3.0 Leren

21st Century Skills

Internationalisering

Leren op maat

Co-creatie

Brainport Region

Brainport Scholen

‘De Brainport School staat voor het aanbieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de wereld van morgen, waarin een lerend leven essentieel is. De school richt zich daarbij sterk op de omgeving en werkt bij de vormgeving van dit onderwijs samen met externe partijen uit deze regio.’

Professionals in het onderwijs willen leerlingen handvatten geven om succesvol in de wereld te zijn. Die wereld is de laatste vijftien jaar echter enorm aan het veranderen. En hoe ziet de wereld er over tien jaar uit? Hoe staat de arbeidsmarkt ervoor? Welke impact krijgen globalisering, robotisering en technologisering op de vaardigheden van werknemers? Zijn er wellicht nieuwe competenties nodig die we nu nog niet eens kunnen bedenken? Eigenlijk is er maar één zekerheid; het is belangrijker dan ooit om te blijven leren. Brainport Scholen trekken gezamenlijk op om in te spelen op een lerend leven.

Scholen doen dat vanuit de overtuiging dat leerlingen hun talenten meer ontwikkelen als ze zelf vorm mogen geven aan hun leerproces. Leerlingen raken meer betrokken en gemotiveerd bij het leren als de lesstof maatschappelijke betekenis krijgt. Brainport Scholen leggen daarom een sterke verbinding met het regionale bedrijfsleven. Ze geven samen met bedrijven en instellingen vorm aan projecten. Hierbinnen ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden én ontdekken van talenten, om deze vervolgens toe te leren passen in de ‘echte wereld’.

Lees meer

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek