De Quest naar vaardigheden

Quest is het vak dat het Lorentz Casimir Lyceum heeft ontwikkeld om leerlingen de 21ste eeuwse vaardigheden bij te brengen. Onderzoeken, samenwerken, presenteren, innovatief denken, verantwoordelijkheid nemen, feedback geven – en dat allemaal al in klas 1, 2 en 3.

Juist de zaken die in het reguliere onderwijs vaak ontbreken, komen in Quest aan bod. Hier gaat het veel meer om het opbouwen van vaardigheden dan om het verwerven van kennis. Conrector Harrie Prinsen van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven ziet dat de aanpak effect heeft. “Kinderen op de basisschool hebben veel van die vaardigheden nog van nature in zich, maar daarna raken ze ze vaak kwijt. Met Quest zorgen we ervoor dat ze zich er blijvend in ontwikkelen.”

Interview

“Vijf jaar geleden hebben we als school een nieuwe visie en missie opgesteld. Onze voormalige Jena-focus hebben we doorontwikkeld en op onze eigen wijze vormgegeven; we kozen voor vernieuwing via de Brainport-aanpak. Dat betekende: alle aandacht voor creatief denken, samenwerken, eigen kwaliteiten ontwikkelen en daarop reflecteren: feedback geven en krijgen. Daarnaast werd ook presenteren een belangrijk onderdeel; je boodschap goed weten over te brengen is essentieel voor onze leerlingen. Niet alleen nu, maar zeker ook straks als ze verder gaan studeren of gaan werken.

“Belangrijk is dat we aansturen op creatief en innovatief denken.”

Voor klas 1, 2 en 3 hebben we daarvoor het vak Quest ontwikkeld. Op drie domeinen (contact, nieuw en groen) laten we de leerlingen multidisciplinair en in groepjes werken aan een project. Ze krijgen drie keer per jaar vier weken de tijd om hun onderzoek te doen en aan het einde van de periode is er een presentatie waar ook de ouders voor worden uitgenodigd. Belangrijk in al die projecten is dat we aansturen op creatief en innovatief denken. We geven de leerlingen zoveel mogelijk vrijheid in hoe en wat ze ontwikkelen.

Een van de projecten waar we aan gewerkt hebben heet bijvoorbeeld Me Magazine. Dat doen we aan het begin van het schooljaar, als een soort kennismakingsproject. Daarbij moeten de leerlingen een glossy maken over hun eigen groepje. Ze gaan dus met medeleerlingen mee naar huis, kijken welke sport ze doen, naar welke muziek ze luisteren, enzovoort. Ze maken er foto’s bij, een videootje en ze interviewen elkaar. Diverse vakken zijn daaraan gekoppeld. Nederlands natuurlijk, maar ook tekenen. Alles bij elkaar is het een los, nieuw vak: Quest.

De vier weken beginnen telkens met workshops van experts. Bij Me Magazine waren dat bijvoorbeeld een pr-vertegenwoordiger, een desktop publisher en een fotograaf. En aan het eind is het gemaakte tijdschrift daadwerkelijk gedrukt. Iedere leerling krijgt zijn eigen papieren versie van het tijdschrift. En tijdens de slotpresentatie maken we daar een hele show van: met live muziek en video’s, alles om het verhaal compleet te maken.

Een ander Quest-project heet “And… Action”: de opdracht daar is om een bedrijf uit de regio te bezoeken en te filmen. Dat blok begint met workshops van een in video gespecialiseerd reclamebureau en een specialist in windows moviemaker. En ook hier eindigen we met een presentatie waar de ouders ook bij kunnen zijn. Die zijn al net zo onder de indruk als wijzelf over wat hun kinderen in korte tijd voor elkaar krijgen!

“Uiteindelijk draait het niet om het product maar om het verwerven van die 21ste eeuwse vaardigheden.”

Het vak wordt begeleid door de mentoren, juist omdat zij de leerlingen het beste kennen. Mijn eigen rol is het vak verder te blijven vernieuwen; als conrector ben ik verantwoordelijk voor onderwijsvernieuwing op onze school. Daarnaast geef ik natuurkunde, maar dat staat verder los van Quest. In Quest krijgen de scholieren ervaring met onderzoek, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en feedback geven – en krijgen. Dat zijn allemaal zaken die je in het normale onderwijs veel minder aantreft. Uiteindelijk draait het bij ons niet om het product, hoe mooi dat ook is, maar om het verwerven van die 21ste eeuwse vaardigheden.

Als andere scholen met dit idee aan de slag willen, kunnen ze bij mij de kaders wel komen bekijken. Maar de specifieke uitvoering zal toch bij elke school anders zijn. En ze zullen er rekening mee moeten houden dat het veel werk is: docenten zullen zelf de hele invulling moeten doen.”

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek