Domeinonderwijs

Onderwijs van de toekomst. Co-creatie OMO Scholengroep Helmond. Onderwijsvernieuwing een gezicht geven, het aanbod verrijken én tegemoetkomen aan de behoeften van een groter wordende groep ouders en hun kinderen in onze regio. Dat doen de middelbare scholen van OMO Scholengroep Helmond sinds het schooljaar 2018-2019 met Domeinonderwijs.

Het onderwijs van de toekomst, met leerlabs als multidisciplinaire leerdomeinen en ateliers waarin ervaringen centraal staan. Zeven maanden na de aftrap kan gesteld worden dat de onderwijsinnovatie een succes is. Onderwijs op een andere manier Domeinonderwijs is een andere manier van onderwijs. Leerlingen nemen deel aan thematische en onderzoekende projecten binnen een uitdagende tweejarige brugklas havo/vwo, als alternatieve leerroute naar het reguliere onderwijs vanaf klas drie. Mede bedenker en oprichter Domeinonderwijs is Wendy de Jong. “Met de uitbreiding van ons onderwijsaanbod realiseren we een optimale aansluiting op het nieuwe onderwijs dat sommigen al in het basisonderwijs hebben genoten. We dagen leerlingen uit, laten ze in actie komen en zorgen ervoor dat ze het beste uit zichzelf halen met leerlabs, ateliers en de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Over al die activiteiten heen hebben we oog voor mondiaal burgerschap en de persoonlijke vorming van iedere leerling. En dat alles in een inspirerende omgeving op het Dr.-Knippenbergcollege.” Docenten die voor de klas staan, komen van drie deelscholen van de OMO Scholengroep Helmond. Zij zijn de ambassadeurs en de ervaringsdeskundigen voor collega’s binnen de scholengroep. Na de zomer wordt het Domeinteam uitgebreid om de nieuwe Domeinleerlingen te ontvangen en ook hen mee te nemen in het onderwijs van de toekomst. Innovatie en onderzoek “Binnen Domeinonderwijs zoeken we constant de balans tussen een goede aansluiting bij het reguliere onderwijs, straks in de derde klas, en de ruimte om te innoveren, om op een andere manier onderwijs te verzorgen. Iedere leerling werkt vanuit zijn individuele niveau; door het maken van opdrachten kom je iedere keer een level hoger.” Om nauwkeurig te volgen hoe het Domeinonderwijs verloopt, zijn er twee langdurige onderzoeken opgesteld in samenwerking met de TU in Eindhoven op het gebied van leerrendement en het onderzoek in samenwerking met de Fontys op het gebied van welbevinden. Het onderzoeksteam ziet welke kansen er ontstaan en vergelijkt 3 jaar lang ontwikkelingen binnen het Domeinonderwijs met het reguliere onderwijs. Ook wordt er ingezoomd op met name de beleving van het Domeinonderwijs, de vorming van wereldburgerschap en de identiteitsontwikkeling van de ‘Domeinleerlingen’. Het Domeinonderwijs wordt zo voorzien van een stevig fundament. Ontwikkeling en groei Dit eerste schooljaar bestaat de klas uit 24 scholieren en schooljaar 2019-2020 komen daar nog eens twee Domeinklassen bij. Het blijft dus ook na de zomer volop bruisen in het mooi aangeklede Domeinpaviljoen. Enthousiasme, dynamiek, betrokkenheid bij elkaar, met plezier naar school: er is iets moois ontstaan binnen de scholengroep. Wendy de Jong: “De chemie in de klas is ongekend, direct vanaf de eerste dag. De kinderen stralen, zijn in hun element. Ze kunnen zijn wie ze zijn. En je mag best weten dat ik daar regelmatig kippenvel van krijg. Domeinonderwijs geeft je energie en ruimte om te leren, te beleven én te ervaren.”

Meer informatie
Bekijk hier de brochure van Domeinonderwijs.
De leerlingen maakten ook zelf een film; bekijk deze hier.

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek