Organisatie

Initiatieven vormgeven buiten de schoolomgeving

Een krachtig, onderscheidend kenmerk van Brainport Scholen is het feit dat ze (nieuwe) initiatieven vormgeven buiten de schoolomgeving. Ze zoeken elkaar en het bedrijfsleven op, naar voorbeeld van de bijzondere samenwerkingscultuur van Brainport Eindhoven. Dit eigenzinnige ecosysteem maakt dat Brainport Scholen verbinding hebben met initiatieven en partijen en bovendien hun kennis en kunde delen met elkaar, zodat iedereen in de regio mee kan groeien met het Brainport-succes. 

 

Organisatie Historie en aanleiding Aspirant leden Audits
Organisatie

Organisatie

De kracht van het samenwerkingsverband Brainport Scholen wordt het beste zichtbaar in de zogenaamde werkgroepen. Binnen de werkgroepen werken de scholen structureel en intensief samen aan de ontwikkeling van belangrijke thema’s binnen het Brainport onderwijs. Met name in deze werkgroepen wordt het streven van de scholen om innovatieve ‘professionele en lerende organisaties’ te zijn zichtbaar.

De basisscholen werken met een overleg van de bestuurders en een overleg van de schoolleiders met leden van het team waar telkens één van de pijlers centraal staat. Overkoepelend is er een kerngroep met daarin 4 bestuurders. Daarnaast worden er werkgroepen geformeerd wanneer daar behoefte aan is. 

Organisatie

Historie en aanleiding

Vanuit de noodzaak om zichzelf telkens opnieuw uit te vinden en krachten te bundelen, ontwikkelde Brainport Eindhoven een manier van samenwerken die uitzonderlijk is in de wereld.

Een hechte keten van multinationale marktleiders, honderden gespecialiseerde toeleveranciers, pionierende start-ups, onderzoek gedreven onderwijsinstituten, kennisinstellingen, studententeams en living labs werken aan ‘open innovatie’ gestoeld op vakmanschap, vertrouwen, loyaliteit, motivatie en passie. Dankzij dat ecosysteem werd Brainport Eindhoven in 2011 uitgeroepen tot ‘De slimste regio ter wereld’.

Die toekenning was tegelijkertijd de aanleiding voor het concept van de Brainport Scholen. Een drietal scholen wilde het regionale bedrijfsleven en onderwijs met elkaar verbinden, om leerlingen te laten ervaren hoe het ecosysteem werkt. In 2011 werd het VO samenwerkingsverband Brainport Scholen (voor havo- en vwo-scholen) opgestart door de directeuren van het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop, het Heerbeeck College in Best en Brainport Development (de economische ontwikkelmaatschappij voor Brainport Eindhoven).

Anno 2019 bestaat het samenwerkingsverband uit 12 VO-scholen en zijn er 6 Brainport Junior Scholen (PO) bijgekomen. Hoewel de invulling per school(type) kan verschillen, is één aspect leidend: co-creatie. Door gezamenlijk nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, hebben Brainport Scholen een belangrijke voorsprong met onderwijsinnovatie. Net zoals bedrijven in Brainport Eindhoven dankzij co-creatie een belangrijke voorsprong hebben op het gebied van technologische en organisatorische innovatie.

Sinds januari 2019 zijn er in totaal 33 basisscholen actief als aspirant Brainport School. In februari 2019 hebben 6 scholen de officiële status van Brainport Scholen toegekend gekregen door de Commissie van Toezicht.  

Organisatie

Aspirant leden

De ambitie is om op den duur alle VO- scholen binnen de regio Brainport Eindhoven aan te laten sluiten bij dit samenwerkingsverband.

Aan deelname aan het VO samenwerkingsverband van Brainport Scholen gaat een uitgebreide aanmeldingsprocedure vooraf. Die procedure begint met een intakegesprek met een vertegenwoordiger namens de kerngroep en een extern adviseur. Voorafgaand heeft de geïnteresseerde school dan al relevante beleidsplannen opgestuurd. Handleiding voor het intakegesprek zijn de kenmerken en uitgangspunten van Brainport Scholen.
Voor de PO-scholen is de ambitie dat zoveel mogelijk scholen werken vanuit de pijlers van het concept en dat geïnteresseerde scholen tot de samenwerking kunnen toetreden. De PO-schoolbesturen werken samen om het concept bij alle scholen in de regio te laten landen.

De vragen die aan bod komen tijdens het gesprek zijn te vinden in het Groeiboek Brainport Scholen. Tijdens het intakegesprek komt ook een aantal voorbeelden van good practices binnen de aspirant school ter sprake.

Verlopen deze stappen goed, dan houdt de aspirant school een pitch voor de Commissie van Toezicht over zijn kandidatuur. Na afloop besluit de commissie of de school wordt toegelaten als aspirant-lid. Daarop volgt een audit van ongeveer een jaar, op basis van een zelfevaluatie. Als deze voldoende is, wordt de school definitief een Brainport School. De beoordelingspunten voor de audit zijn ook te vinden in het Groeiboek Brainport Scholen.

Aspirant PO Brainport Scholen 2019 zijn: 
De Bergen (Eindhoven), KC Platijn (Best), De Dassenburcht (Nuenen), Antonius, Heusden (Asten), Klapwiek (Eindhoven), Reigerlaan (Eindhoven), De Disselboom (Wintelre), Sint Jan (Duizel), Het Palet (Hapert), Boschakker (Eindhoven), De Harlekeijn (Son), De Spaaihoeve (Eindhoven), Beppino Sarto (Eindhoven), ’t Hout  (Helmond), KC Theresia (Eindhoven), Vendelier (Helmond), St@rtbaan (Eindhoven), Vuurvlinder (Eindhoven), Sint Jan Baptist (Veldhoven), Wereldwijs (Eersel), Springplank (Eindhoven), De Boschuil (Eindhoven), De Boog (Eindhoven), St Willibrordus (Deurne), Puur Sang (Mierlo), Driestam (Eindhoven), De Troubadour  (Eindhoven), Sonnewijzer (Son en Breugel), De Stokland (Son en Breugel), De Talisman (Eindhoven), Tweelingen (Eindhoven), De Stroom (Helmond)

Organisatie

Audits

Na toelating als VO aspirant-lid volgt na ongeveer een jaar een audit op basis van een zelfevaluatie.
De besturen in het PO dragen aspirant leden aan op basis van een zelfevaluatie en interview. De Commissie van Toezicht keurt deze voordracht goed. Om te komen tot toelating als Brainport School, worden de basisscholen bezocht door een visitatiecommissie bestaand uit minimaal twee bestuurders en één van de andere schoolleiders. Na toelating, werken de scholen met collegiale visitatie.

Als de audit voldoende is, wordt de school definitief Brainport School. Tijdens deze audit wordt het aspirant-lid beoordeeld op twee gebieden:

1. De bijdrage aan het netwerk Brainport Scholen; de aspirant school heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan het netwerk van Brainport Scholen door:   

a. Eigen ervaringen en good practices te delen met andere scholen.
b. Actief deel te nemen aan één of meerdere werkgroepen met als doel om met andere scholen onderwijs te ontwikkelen.
c. Proactief te zijn door eigen initiatieven in te brengen in het netwerk.

2. De ontwikkeling en uitvoering van het Brainport onderwijs binnen de eigen school; de aspirant school is het afgelopen jaar actief geweest met de ontwikkeling van het Brainportonderwijs. Er is aantoonbaar sprake van voortgang, hetgeen zichtbaar wordt doordat:

a. Het gehele personeel wordt betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van Brainport School onderwijs.
b. Leerlingen merken dat ze op een Brainport School zitten.
c. Binnen de school ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die bijdragen tot:

Het herkennen en ontwikkelen van talenten bij de leerlingen.
Het verankeren van de omgeving in het curriculum.
Het aanbieden van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend onderwijs.

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek