Bosnië

In Heerbeeckweek 2 gaan HIC vwo leerlingen van leerjaar 4 naar Bosnië om te helpen met de renovatie van een school. De voorbereidingen beginnen al in onze Heerbeeckweek 1.
(Projecten vinden plaats in een Heerbeeckweek.)

De reis naar Bosnië is op veel gebieden meer dan een normale reis. Ten eerste is het doel van de reis het opknappen van een basisschool, die ligt in een gebied dat werd geteisterd door oorlog in de jaren ’90. De gevolgen hiervan zie je tijdens de reis overal terug. Kapotgeschoten gebouwen, mijnenvelden die nog niet zijn opgeruimd en grote oorlogsbegraafplaatsen zijn stille getuigen van dit conflict. Er heerst dan ook nog steeds veel armoede in het land, waardoor schoolgebouwen vaak zijn vervallen en niet worden opgeknapt omdat er geen geld voor is. Met deze reis draag je een steentje bij aan een betere school voor de Bosnische kinderen door de handen uit de mouwen te steken! De reis bestaat dus grotendeels uit kluswerkzaamheden, maar er is ook zeker ruimte gemaakt voor uitstapjes om bijzondere plekken in Bosnië te bekijken en meer te weten te komen over het land en de cultuur. In de maanden voorafgaand aan de reis zamelen de leerlingen in zelf georganiseerde groepjes, geld in, om het opknappen van de school te bekostigen. Hoe meer geld er ingezameld zal worden, des te meer besteed kan worden aan het opknappen van de school. Gastsprekers zullen ook naar school komen om over hun ervaringen van de oorlog te vertellen. Ten slotte is deze reis bijzonder omdat er ook leerlingen van het Kempenhorst College deelnemen. Zij nemen veel praktijkervaring vanuit hun opleiding mee die we kunnen gebruiken bij het opknappen. Op deze manier kunnen leerlingen van het Heerbeeck College en het Kempenhorst College ook veel van elkaar leren. De organisatie van de reis ligt bij stichting Out of Area. Zij organiseren veel opknapprojecten voor groepen in Bosnië, waaronder al twee jaar voor het Heerbeeck College en Kempenhorst College. Er gaan begeleiders mee vanuit beide scholen.

Wat leren leerlingen?
Voor en tijdens het project leren de leerlingen over Bosnië, geschiedenis, de oorlog, het land en gevolgen van een oorlog. Daarnaast gaan leerlingen aan de slag met fondsenwerving zodat er materialen gekocht kunnen worden voor de nieuwe school die de leerlingen mee gaan helpen bouwen. Leerlingen worden opgedeeld in groepen en zijn per groep verantwoordelijk voor een activiteiten programma voor kinderen tijdens de bouw; pr & communicatie; de bouw; sponsoracties en financiën.

Ervaringen/Verwachtingen?
Verhaal over de ervaring van de PR/communicatie groep: geschreven door Tessa Vreven. Wij zijn met 52 leerlingen van het Heerbeeck(Best) en Kempenhorst(Oirschot) College op 23 februari vertrokken naar Bosnië Hercegovina. Met de Stichting Out of Area gingen we een school opknappen die nog steeds niet volledig herstelt was na de Balkan oorlog in 1992. We hebben op school verschillende keren aandacht besteed aan dit onderwerp. Zo is er een ex-soldaat van de UN komen vertellen over zijn ervaringen en een Bosnische vluchteling over haar jeugd. Dit alles was heel ingrijpend en we kregen allemaal een enorme boost om te gaan werken voor dit doel! Voor dit doel moesten we geld inzamelen. Als eerste hebben we in een activiteitenweek allerlei kleine acties gehouden, zoals oliebollen verkopen en auto’s wassen. Hiermee maakte we de start van een pot die uiteindelijk een bedrag van €4000,- bevatte. Om aan dit bedrag te komen hebben we natuurlijk meerdere acties gevoerd. De grootste inkomstbronnen waren een Sponsorloop, een Benefietavond en een loterij.

Hiervoor willen we graag in het speciaal Jovo’s sportcafé en de Prinses Amaliaschool in Boxtel bedanken.

Zonder hen hadden we nooit zo’n hoog bedrag bij elkaar weten te halen. Verder hebben we ons ook laten sponsoren door verschillende bedrijven waaronder de Bruna, Driessens, het Goed en de Jumbo. Met de groep zorgden we er daarnaast voor dat we zoveel mogelijk mensen bereikten. Zo hebben we ook donaties gekregen van familie, vrienden en andere mensen die zich betrokken voelden. Op 23 februari was het dan eindelijk zover. Met de hele groep verzamelden we om 14:30 uur bij sporthal Naastenbest. Hoewel iedereen een beetje opzag tegen de busreis van 24 uur waren we er klaar voor. Met een voorraad aan (gesponsorde) klusmaterialen en cadeaus voor de Bosnische kinderen zijn we vertrokken. Eenmaal de Bosnische grens over zagen we meteen wat voor een impact de oorlog daar heeft gehad. We mochten dan ook niet van het pad afwijken met gevaar voor granaten en mijnen. Vooral het contrast tussen oud en nieuw was heel groot. De mensen zijn gewoon begonnen met het bouwen van een nieuw huis naast het oude, kapotgeschoten, ingestorte huis. Al onze verwachtingen waren werkelijkheid. Die dag kwamen we laat op de middag aan in ons hotel nadat we al een korte stop bij de school hadden gemaakt die we op gingen knappen in deze week. De school was in een betere staat dan we verwacht hadden, maar hulp van ons konden ze zeker gebruiken. Helemaal brak zijn we snel gaan slapen om de volgende dag op ons best te zijn. Rond 08:00 uur vertrokken we de volgende dag naar de school. We werden verdeeld over de acht lokalen, waaronder een gymzaal, en konden beginnen met stuken en schuren, later konden we schilderen en decoreren. Dit alles hebben we in drie dagen verricht. Op de laatste dag hadden de Bosnische schoolkinderen een voorstelling voorbereid rondom onze aanwezigheid en de onafhankelijkheidsdag. We kregen ook een diploma en veel van de kinderen behandelden ons alsof we koninklijk waren. Ze wilden allemaal een foto met ons en waren ons dankbaar. Dit was natuurlijk heel lief! We hebben heel veel geleerd deze reis. Op het gebied van samenwerken maar ook over de oorlog. Vele van ons wisten niet eens dat deze had plaatsgevonden. We zijn allemaal heel erg trots op het eindresultaat en zouden zo nog een andere school gaan opknappen!

Ervaringen van docent Niels van den Bogert
Dit jaar ben ik als begeleider voor de tweede keer mee op reis gegaan naar Bosnië. Het was een indrukkende trip, die door de lange busreis en het klussen op de school meer energie kost dan de gemiddelde schoolreis. Daar tegenover staan echter de vele ervaringen, nieuwe inzichten en – zeker niet onbelangrijk – het mooie klusresultaat die de reis hebben opgeleverd. Ik zou volgend schooljaar daarom zo wéér meegaan! De meerwaarde van deze reis is volgens mij drieledig: in de eerste plaats gaan leerlingen naar een regio in Europa waar veel mensen niet veel van weten en waar de levensstandaard een stuk lager is dan hier. Dat zijn onze leerlingen niet gewend en doet hen de ogen openen. De tweede reden waarom deze reis meerwaarde heeft hangt daarmee samen. Belangrijk onderdeel van de reis vormt namelijk de maatschappelijke bijdrage die onze leerlingen hebben geleverd, door sponsorgelden in te zamelen en daarmee zélf een school te renoveren. Zij hebben daarmee een verschil gemaakt voor de Bosnische kinderen en dat blijft hen voor altijd bij. Ten derde is de samenwerking tussen twee verschillende scholen, het Kempenhorst College en het Heerbeeck College, vrij uniek voor onze scholengemeenschap. Door deze reis komen leerlingen van verschillende onderwijsniveaus (en sociale milieus) elkaar tegen. Sterker nog, ze werken in die dagen effectief samen en er ontstaan zelfs nieuwe vriendschappen! Ik ben kortom van mening dat we in navolging van deze reis iets minder ‘standaard’ stedentrips moeten organiseren en vaker een reis moeten opzetten waarin de ontmoeting van ‘de ander’ en het leveren van een maatschappelijke bijdrage centraal staan. Dan heb je pas echt een reis met impact!

Met dank aan: (Bronnen)
Leerlingen hicvwo4; 
Anèe Cosee van out of Area; 
Kempenhorst college, afdeling Bouw, wonen & interieur
Gastspreker: Mevr. M. Camic- Smajilovic 
Gastspreker: Dhr. van de Laar
Tessa Vreven (hic 4 vwo leerling)
werkgroep PR/ communicatie

Meer Info:
Niels van den Bogert
docent Maatschappijleer en Global Perspectives, n.vandenbogert@heerbeeck.nl
Kai Bloemers
docent Geschiedenis, k.bloemers@heerbeeck.nl

Download

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek